ΣΥΜΒΕΊ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ

Περνάει τα χέριατης στο λαιμό μου. Στα πρόσθετα προσόντα εντάσσονται όλα αυτά που ορίζονται ως προαπαιτούμενα για την κατάληψη κάποιας θέσης, όπως ξένες γλώσσες, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, χρόνος προϋπηρεσίας ή επιπλέον τίτλοι μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί κ. Εδώ αρχίζουν τα «δύσκολα» καθώς ο ενδιαφερόμενος πρέπει προτού πιει τον καφέ να τον «μελετήσει» δηλαδή να εκφράσει μέσα του το ερώτημα για το οποίο αναζητά απαντήσεις. Αν η πηγή είναι ξερή θα έχεις ατυχίες ,εμπόδια και οικονομικά προβλήματα.

Συμβεί γνωριμίες-46
Συμβεί γνωριμίες-560
Συμβεί γνωριμίες-823

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Αν στο όνειρο σου δεις πεταλούδα θα περάσεις πολύ χαρούμενες στιγμές! Να σε κρατήσω της λέω?? Τα συμπληρωματικά έντυπα μπαίνουν στον ίδιο φάκελο υποψηφιότητας που θα στέλνετε στο ΑΣΕΠ ή στους φορείς. Αν διαθέτετε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών, μη λησμονήσετε να τους αναφέρετε στην αίτηση.

Συμβεί γνωριμίες-461

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αν δεις στο όνειρο σου πως είναι Πάσχα θα έχεις χαρά και άθλος στη δουλειά σου. Το ενδιαφέρον του απέναντι σε όποιον ή ό,τι τον απασχολεί χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις. Λίγο είναι για τόση ώρα μάθημα. Αν βρίσκεται δίπλα σε κάποιο γράμμα, η προσφορά αυτή θα προέρχεται από ένα άτομο του οποίου το όνομα ξεκινά από το συγκεκριμένο γράμμα. Αν απλά δεις στον ύπνο σου πέτρα θα υπάρξουν κάποια εμπόδια στη ζωή σου που θα σε αγχώσουν. Όλα τα έγγραφα στον φάκελο της αίτησης επιβάλλεται να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια επίσημη αρχή.

Συμβεί γνωριμίες-319

Σύντομα Διαθέσιμο!

Συμφωνείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ακαριαία για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από άλλους που ενδεχομένως υποπέσει στην αντίληψη σας. Απευθυνθείτε στο γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού του ΑΣΕΠ ή στα τηλέφωνα πληροφοριών που δίνει κάθε φορέας στην προκήρυξη, ώστε να βεβαιωθείτε για την επιλογή σας. Γιατί περιμένω να μιλήσω? Ταξίδι συνοδευόμενο από καλά νέα. Αν βλέπεις τον πατέρα σου νεκρό ενώ είναι ζωντανός θα σε συκοφαντήσουν και θα πάρεις μεγάλες στεναχώριες για αυτό.

Συμβεί γνωριμίες-309

...

Comments: