ΟΤΙ ΑΞΊΖΕΙ ΕΙΝΟΙ ΣΤΙΓΜΈΣ

Όταν χρειάστηκε να τα ρίξουμε αγρίως στην «Αυγή « και στο Συνασπισμό για τη συμπόρευσή τους με τους «λιακορεπούσηδες» το πράξαμε ανενδοιάστως. Και με την όποια, άμεση ή έμμεση, υποστήριξη σε όλα αυτά δυστυχώς εντείνετε και εσείς αυτό το φαινόμενο ενώ ταυτόχρονα χάνετε και την αξιοπιστία σας. Σὲ αισθάνομαι ἀπὸ τὴν κόψι τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ. Στα επανησιώτικα η βιασύνη είναι αγγάρεμα και μάλλον μόνο αυτη τη λέξη χρησιμοποιούν και όχι τη βιασύνη.

Οτι αξίζει εινοι στιγμές-150

Video: Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές - Έλενα Παπαρίζου (Στίχοι)


Οτι αξίζει εινοι στιγμές-65
Οτι αξίζει εινοι στιγμές-956

Αλαβάνος – Καρατζαφέρης = 1-0

Στο Λεξικό Δημητράκου υπάρχει έσοδο «βια» με παραπομπή πάλι στον Σολωμό. Ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος Ραγκαβής που επικρίνει στην εφημερίδα «Εβδομάς» τον Υμνο διότι περιέχει «προσβλητικάς τινας στροφάς κατά των ξένων Δυνάμεων», η δε γλώσσα του δεν αναλογεί τάχα στα αισθήματα του έθνους. Αλλά το πρόβλημα είναι παλαιότερο. Αλλού, εάν θέλεις να βγάλεις τα απωθημένα σου για το στερεότυπο που θέλει όλοι να απεργάζονται την καταστροφή της πατρίδας, πλην του Καρατζαφερέως που βάτεμα στο άλογο θα έρθει να μας σώσει ως νέος Αγιος Δημήτριος. Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, ποῦ μὲ αγγάρεμα μετράει τὴν γῆ. Στο ίδιο Λεξικό ωστόσο στο λήμμα «όψις» υπάρχει επίσης παραπομπή στον σολωμικό στίχο, αυτή τη φορά όμως η κρίσιμη λέξη γράφεται σωστά: Και βία με την έννοια τη δύναμης και με την έγνοια της σπουδής.

Οτι αξίζει εινοι στιγμές-501
Οτι αξίζει εινοι στιγμές-15

Το πια και ενώ οι δύο πρώτες στροφές του ποιήματος είναι ο εθνικός μας ύμνος, ορισμένοι επιμένουν να ενίστανται. Στα επανησιώτικα η βιασύνη είναι αγγάρεμα και μάλλον μόνο αυτη τη λέξη χρησιμοποιούν και όχι τη βιασύνη. Και η ισοπεδωτική αυτή έποψη είναι της τάξης: Και με την όποια, άμεση ή έμμεση, υποστήριξη σε όλα αυτά δυστυχώς εντείνετε και εσείς αυτό το φαινόμενο ενώ ταυτόχρονα χάνετε και την αξιοπιστία σας. Αλλού, εάν θέλεις να βγάλεις τα απωθημένα σου για το στερεότυπο που θέλει όλοι να απεργάζονται την καταστροφή της πατρίδας, πλην του Καρατζαφερέως που καβάλα στο άλογο θα έρθει να μας σώσει ως νέος Αγιος Δημήτριος. Αλλά πώς είναι στο ποίημα η λέξη, «βία» δισύλλαβη ή «βια» μονοσύλαβη, άρα οξύτονη στο τονικό σύστημα και άτονη στο μονοτονικό ; Οσες κριτικές εκδόσεις κοίταξα, γράφουν «βία», μάλιστα ο Στυλιανός Αλεξίου σημειώνει ότι το «όψη που με βία μετράει τη γη» είναι ιταλισμός, παράγωγος του «missurar la terra con lo guardo», για να επιβεβαιωθεί έτσι και εμμέσως ότι η «όψη» δεν είναι η μορφή αλλά το βλέμμα· αυτό μετράει τη έδαφος άλλος εκδότης, ο Δημήτρης Δημηρούλης, δίνει σε σημείωση την ερμηνεία τού «μετράει»: Αυτό είναι το τουπέ που έχουν σε όλα τα θέματα και σε όλες τις τοποθετήσεις τους.

...

Comments: