ΕΣΤΊΑΣΗ

Η όλη διαδικασία μοιάζει πολύ με τον γνωστό σχηματισμό του ειδώλου ενός αντικειμένου από μια δέσμη φωτός. Οι εικόνες που λαμβάνονται μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek μικροσκόπιο — Όργανο ικανό να αποδίδει μεγεθυμένα είδωλα μικρών αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί προς παρατήρηση. Σχηματικά μπορούμε να… …   Dictionary of Greek ηλεκτρονικός φακός — Μία άρθρο για την εστίαση μιας δέσμης ηλεκτρονίων με τη χρήση είτε ενός μαγνητικού πεδίου μαγνητικός φακός είτε ενός ηλεκτροστατικού πεδίου ηλεκτροστατικός φακόςκατά τρόπο ανάλογο με την εστίαση μιας φωτεινής δέσμης από έναν oπτικό φακό.

Εστίαση-590

Μενού πλοήγησης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδωλο θα σχηματιστεί από μια ακτίνα… …   Glossary of Greek κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Οι εικόνες που λαμβάνονται μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. Η συγκέντρωση δέσμης ακτίνων σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βασικά διακρίνεται το οπτικό μ. Οι κύριες μέθοδοι στην περίπτωση αυτή είναι η ηλεκτροστατική ε.

Εστίαση-134

Οδηγός για Εργασία

Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek μικροσκόπιο — Όργανο ικανό να αποδίδει μεγεθυμένα είδωλα μικρών αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί προς παρατήρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδωλο θα σχηματιστεί από μια ακτίνα… …   Dictionary of Greek κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Βασικά διακρίνεται το οπτικό μ. Οι εικόνες που λαμβάνονται μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες.

Εστίαση-946

BROWSE BY CONTENT TYPE

Βασικά διακρίνεται το οπτικό μ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδωλο θα σχηματιστεί από μια ακτίνα… …   Dictionary of Greek κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek μικροσκόπιο — Εργαλείο ικανό να αποδίδει μεγεθυμένα είδωλα μικρών αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί προς παρατήρηση. Σχηματικά μπορούμε να… …   Dictionary of Greek ηλεκτρονικός φακός — Μία διάταξη για την εστίαση μιας δέσμης ηλεκτρονίων με τη χρήση είτε ενός μαγνητικού πεδίου μαγνητικός φακός είτε ενός ηλεκτροστατικού πεδίου ηλεκτροστατικός φακόςκατά τρόπο ανάλογο με την εστίαση μιας φωτεινής δέσμης από έναν oπτικό φακό. Η συγκέντρωση δέσμης ακτίνων σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι κύριες μέθοδοι στην περίπτωση αυτή είναι η ηλεκτροστατική ε. Η όλη διαδικασία μοιάζει πολύ με τον γνωστό σχηματισμό του ειδώλου ενός αντικειμένου από μια δέσμη φωτός.

Εστίαση-896

Παρουσίαση

Η όλη διαδικασία μοιάζει πολύ με τον γνωστό σχηματισμό του ειδώλου ενός αντικειμένου από μια δέσμη φωτός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδωλο θα σχηματιστεί από μια ακτίνα… …   Dictionary of Greek κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Οι κύριες μέθοδοι στην περίπτωση αυτή είναι η ηλεκτροστατική ε. Σχηματικά μπορούμε να… …   Glossary of Greek ηλεκτρονικός φακός — Μία διάταξη για την εστίαση μιας δέσμης ηλεκτρονίων με τη χρήση είτε ενός μαγνητικού πεδίου μαγνητικός φακός είτε ενός ηλεκτροστατικού πεδίου ηλεκτροστατικός φακόςκατά τρόπο ανάλογο με την εστίαση μιας φωτεινής δέσμης από έναν oπτικό φακό. Βασικά διακρίνεται το οπτικό μ. Οι εικόνες που λαμβάνονται μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες.

Εστίαση-361

Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek μικροσκόπιο — Όργανο ικανό να αποδίδει μεγεθυμένα είδωλα μικρών αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί προς παρατήρηση. Οι εικόνες που λαμβάνονται μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. Βασικά διακρίνεται το οπτικό μ. Η όλη διαδικασία μοιάζει πολύ με τον γνωστό σχηματισμό του ειδώλου ενός αντικειμένου από μια δέσμη φωτός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδωλο θα σχηματιστεί από μια ακτίνα… …   Dictionary of Greek κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Εστίαση-74
Εστίαση-515

Video: Knowledge Shots


...

Comments:

Mikinos

Τι χρήσιμη ερώτηση