ΗΡΘΕ Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΉΤΑΝ ΚΑΝΕΊΣ ΕΚΕΊ

Ήδη από το υπάρχουν τα πρώτα ίχνη Ελλήνων, όμως μαζική μετακίνηση Ελλήνων στην Κύπρο έγινε μετά την κατάρρευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού, πιθανόν πιεζόμενοι απο τους Δωριείς. Σεβαστείτε τις απόψεις τους. Ήταν ξερή σαν αίμα αλλά η ευωδία ήταν πάντα η ίδια. Οι τοίχοι εφάπτονται ο ένας στη γωνία του άλλου. Και ξέρετε τι φέρνει, όλες οι χώρες του κόσμου, σε όλες τις ηπείρους και τα έθνη είναι τόσο διαφορετικές.

Ηρθε η ιστορία ήταν κανείς εκεί-530
Ηρθε η ιστορία ήταν κανείς εκεί-493

Video: Why It Is What Time It Is (The History of Time)


Έπειτα από λίγο άρχισαν τα φιλιά και άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα ρούχα. Στο Ορφανοτροφείο εντάχθηκε και το Πρότυπο σχολείο, όπου εκπαιδεύονταν δάσκαλοι για τα αλληλοδιδακτικά. Μετά το 14ο έτος οι έφηβοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ανώτερη εκπαίδευση στα δημόσια γυμνάσια και στις φιλοσοφικές ή ρητορικές σχολές Ακαδημεία Πλάτωνα, Περίπατος Αριστοτέλη, ρητορική σχολή Ισοκράτη και άλλεςπου άρχισαν να ιδρύονται από τον 5ο αιώνα κάτω από την επίδραση της διδασκαλίας των σοφιστών, των φιλοσόφων και των ρητόρων. Το Συμφέρον τους, είναι η μόνη «αλήθεια», τους. Στην περίοδο αυτή η μακροοικονομία στηρίζεται στους ίδιους πόρους με τη Νεολιθική ΙΙ. Δεν θα σας πω εγώ τους λόγους, έπρεπε να το είχαμε μάθει στη σχολή αυτό. Και σ΄αυτον τον δρόμο μοιράστηκε τη μοίρα — όπως είπα — με όλους όσοι ζούν έτσι, ζούνε και τώρα, ζούνε σαν ξένοι ανάμεσα τους ανθρώπους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι αδελφοί τους.

Ηρθε η ιστορία ήταν κανείς εκεί-389

...

Comments:

Grokus

Τέτοιες εξαιρετικές.