ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΌΡΕΙΟΥΣ

Οι βόρειοι δεν ήταν ικανοποιημένοι με την υπερβολική, όπως νόμιζαν, συγκέντρωση της εξουσίας,με την προσπάθεια για αυστηρή υποταγή όλων των άκρων στη διοίκηση της Ιερουσαλήμ και την επιθυμία της φυλής του Δαβίδ για απολυταρχία. Από την αρχή της αυτοκρατορίας τέθηκε ο στόχος η Βυζαντινή Αυτοκρατορίαόπως μετεξελίχθηκε το Κράτοςνα ανακαταλάβει όλα τα χαμένα εδάφη της: Τοὺς βλέπομε ἀδύνατους, ἀλλὰ ὅταν ἀνοίξουνε στὸν Θεό, γίνονται πλέον ὅλο ἀγάπη κι ὅλο θεῖο ἔρωτα. Στις 30 Μαρτίουο Βαλεντίνο Νικολόσκι, πρώην εκπρόσωπος του Μπράνκο Τσερβένκοφσκι, σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία είπε το εξής:

Προς τους βόρειους-522

Μια ανοιχτή επιστολή προς τους βόρειους γείτονές μου

Για τον συγγραφέα του τρίτου βιβλίου των Βασιλέων  , ο οποίος δείχνει τη δυναμική της συμπεριφοράς του, είναι σαφές ότι η αιτία του διαχωρισμού του ενιαίου Ισραήλ σε δύο βασίλεια — το Βόρειο και το Νότιο - δεν είναι η δραστηριότητα του ταραχώδους Ιεροβοάμ,αλλά τα σφάλματα του εχθρού του, Σολομώντα. Λίγο σήμερα, λίγο αὔριο, θὰ σὲ φθάσω. Νὰ εἶστε ἕτοιμοι, καταρτισμένοι, μὲ παρρησία, ἀλλὰ καὶ μὲ ἁγιότητα, πραότητα, προσευχή. Αλλά όσοι από σας είστε Σλάβοι, προφανώς πρέπει να γνωρίζετε οτι οι πρόγονοί σας κατήλθαν από τη Βόρεια Ευρώπη και κατοίκησαν στην περιοχή κάποια εποχή μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα μ. Ο Θεοδόσιος ο Μέγας κλείνει το Μαντείο, διατάζει να καταστραφούν οι ειδωλολατρικοί ναοί και καταργεί του Ολυμπιακούς αγώνες.

Προς τους βόρειους-631

Luxury Fashion Shop

Νὰ ἐκτείνεται παντοῦ, στὰ πέρατα τῆς γῆς. Θὰ κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ ἑλκύσει τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα μαρμάρινα αγγείακαθώς και τα μεταλλικά με απλή χαρακτή διακόσμηση. Νὰ ὑπάρχει σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου. Στη θέση ενός τεράστιου βασιλείου, στο Ροβοαμ και στους απογόνους του έμεινε ένα μικρό πριγκιπάτο, στην πραγματικότητα, μόνο μια φυλή,η Ιουδαία. Οικοδομημένο πάνω στα θεμέλια του πανίσχυρου και οργανωμένου Ρωμαϊκού Κράτους, κατέληξε σε μια δομή αβέρτα ελληνική, διαγράφοντας μια περίπλοκη πορεία.

Προς τους βόρειους-801

Ροή Ειδήσεων

Το βασικό κίνητρο αυτής της πρώτης αποτυχημένης εξέγερσης των βόρειων φυλών κατά της κεντρικής αρχής της Ιερουσαλήμ ήταν προφανώς η απροθυμία να κάνουν  την υποχρεωτική εργασία για τον βασιλιά, η επιθυμία να αποτινάξουν τον ζυγό των φόρων και την αγγαρεία. Νὰ στεκόμαστε μὲ προσοχή, σεβασμὸ καὶ προσευχή. Μπορεῖς νὰ περιποιηθεῖς ἕναν Ὀθωμανό, ὅταν ἔχει ἀνάγκη, νὰ τοῦ μιλήσεις, ν' ἀναστραφεῖς μαζί του. Από την άνεση του  Ιεροβοάμ μέχρι της κυβέρνησης των Αμβρίδων του᾿Αμβρὶ  και των απογόνων τουη κοινωνία των πολιτών ήταν αρκετά ισχυρή στο Ισραήλ ώστε να περιορίσει την ώθηση των μοναρχών στην απολυταρχία.

Προς τους βόρειους-142

Ὕμνος Εἰς Δία

Η πρωτεύουσα τότε μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Ο Πελοποννησιακός άθληση που δίχασε τον ελληνικό κόσμο, διήρκησε τριάντα χρόνια και έληξε το π. Οι άρσεις επίμορτοι , που εργάστηκαν στην ανάπλαση και την ενίσχυση του φρουρίου της Ιερουσαλήμ ήταν επίσης οι φυλές των υιών του Ιωσήφ — Εφραίμ και Μανασσή. Όχι πως τους κατακρίνω· η αντίσταση σε κομμουνιστικά καθεστώτα είναι γνωστό οτι βλάπτει την υγεία. Ἀλλά, ὅπως ἦταν ἀκόμη πάνω στὴν ἕδρα, εἶδε τὸν παπὰ καὶ εἶπε: Επομένως μιλάτε μια βουλγαρική διάλεκτο, η οποία επιπλέον δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική διάλεκτο του Αλεξάνδρου, εκτός από το οτι καί οι δυο είναι μέλη της Ινδο-Ευρωπαϊκής υπεροικογένειας γλωσσών. Η μικρή αποστολή των Μακεδόνων που επιμένει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα με την Ελληνική Γλώσσα και κάποιο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα πρέπει να είναι σίγουρη ότι δεν παίζει το παιχνίδι αυτών που υποστηρίζουν την ύπαρξη «Μακεδονικής» μειονότητας στη χώρα μας.

Προς τους βόρειους-898
Προς τους βόρειους-10

Με μονάδα οργάνωσης την πόλινοργανώθηκε η ίδρυση αποικιών στις ακτές της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου από περίπου το έως τοως απάντηση σε μία οικονομική και κοινωνική κρίση. Σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή εμφανίστηκαν κάποιοι οι οποίοι προέβαλαν τη σκοπιανή γλώσσα, που κατασκευάστηκε μετά το την οποία χαρακτήρισαν ως «μητρική» των Μακεδόνων. Κι ὅμως αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει, ὅταν δὲν καταλαβαίνομε ὅτι ὁ ἄλλος πού μᾶς φέρεται ἄσχημα κατέχεται ἀπὸ τὸν διάβολο, τὴν τίγρη. Αλλά η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε ιδεολογία. Ἂν μπορεῖ, νὰ μᾶς ἔλεγε τὸ θέμα ἀπὸ θρησκευτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς πλευρᾶς. Ὁ ἄγγελος τοῦ εἶπε: Η άνεση κατά την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν εργαλεία κατασκευασμένα από πέτρα ονομάζεται Άνεση του Λίθου και χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

Προς τους βόρειους-393

...

Comments:

Yokree

Αποστολή εξετελέσθει. Είναι καλό!