ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ

Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα σὲ τέτοιες ψυχές, ποὺ λέμε «πεταμένες». Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό και σεβάσμιο, πιστεύω ότι δεν μου λες ψέματα. Σε παρακαλώ, λοιπόν, Πορφυρίωνα, να βρης ένα τρόπο να συναντήσω απόψε την κόρη αυτή. Και ο ήλιος ανατέλλει, και ο ήλιος δύει· και σπεύδει στον τόπο απ' όπου ανέτειλε. Θὰ νιώθομε τὴν ἀνάγκη ἐμεῖς νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε ὅλους.

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-174
Προς εκεινους που θα καταλαβουν-876

got democracy?

Ειδοποίησε εν συνεχεία τον βασιλιά, ότι έχει να του πη κάτι σπουδαίο για μια υπόθεσι. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, κάθε δικαστής μπορεί να αφαιρέσει τον Σταυρό εάν οι συμμετέχοντες στη δίκη θεωρήσουν ότι έτσι η ελευθερία των πεποιθήσεων τους υφίσταται βλάβη. Νὰ ἐμβαθύνετε στὸ καθετὶ καὶ νὰ μὴν τὰ βλέπετε ἐπιφανειακά. Τότε θα πας δίπλα στον Αληθινό Βασιλέα, για να βασιλεύσης αιώνια. Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα σὲ τέτοιες ψυχές, ποὺ λέμε «πεταμένες». Ἂν δὲν πᾶμε στὸν Χριστό, ἂν δὲν ὑπομένομε, ὅταν πάσχομε ἀδίκως, θὰ βασανιζόμαστε συνέχεια. Δες, αυτό είναι καινούργιο; Αυτό έχει ήδη γίνει, στους αιώνες που υπήρξαν πριν από μας.

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-622

Ὅπως ὁ Χριστὸς «ἵσταται ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούει», χωρὶς νὰ τὴν παραβιάζει, ἀλλὰ περιμένει τὴν ψυχὴ μόνη της κι ἐλεύθερα νὰ Τὸν δεχθεῖ, ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ στεκόμαστε μπροστὰ στὴν κάθε ψυχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο απόστολος Παύλος το ορίζει εφαρμόζοντας κάποια αόριστη έννοια του «έργου νόμου». Δεν είναι πάνσοφη παραπάνω από όλους τους ρήτορες, πλούσια και ευγενής; Μάνα μου, είναι αμαθής και πολύ χαμηλά όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάστασι, ώστε δεν πρέπει να με δη στο πρόσωπο. Και μεγαλύνθηκα και αυξήθηκα περισσότερο από όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ· και η σοφία μου έμενε μέσα μου. Στ' αλήθεια είσαι μωρός κι ανόητος να πολεμάς τον ζωντανό Θεό και να βασανίζης άδικα την δούλη Του. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, βλέπετε μία γυναίκα γυμνὴ ἢ ἄσεμνα ντυμένη, νὰ μὴ μένετε στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ νὰ μπαίνετε στὸ βάθος, στὴν ψυχή της. Τέλος παρέδωσε την αγία ψυχή της με μαρτυρικόν διά ξίφους θάνατον, διά να πρεσβεύη από τότε για όλους, όσοι επικαλούνται την αφοσίωση της.

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-785

Ακολουθήστε μας

Ο Αφγανός κατηγορούμενος, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι δεν τον πείραζε να δικαστεί κάτω από τον σταυρό. Αργότερα οι άνθρωποι νομίζοντας ότι είναι πράγματι θεοί τους προσκυνούσαν και τους τιμούσαν. Δεν είναι πάνσοφη παραπάνω από όλους τους ρήτορες, πλούσια και ευγενής; Μητέρα μου, είναι αγράμματος και πολύ χαμηλά όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάστασι, ώστε δεν πρέπει να με δη στο πρόσωπο. Τότε άκουσε την Παναγία να λέη: Τίνος είναι γιός; Αυτός δεν έχει πατέρα στη γη, αλλά γεννήθηκε υπερφυσικά από μια Υπεραγία Παρθένο, που αξιώθηκε για την αγιότητά της να μείνη αθάνατη στην ψυχή και στο σώμα. Ας πάη στο γέροντα, που της έδωσε την εικόνα και ας κάνη ό,τι θα την συμβουλεύση και τότε θα με δη.

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-81

Σχετικό περιεχόμενο

Και έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσει γνώσεις, και στο να γνωρίσει ανοησία, και αφροσύνη· όμως, γνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψη πνεύματος. Ο ίδιος παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι επέβαλε την μέγιστη δοκιμασία στον κατηγορούμενο. Προφανώς, με αυτές τις ηθικές διαστάσεις δεν ταιριαζει η μικροσυμφεροντολογική ηθική,που συμφιλιώνεται με ορισμένο μέτρο του κακού. Μία από τις κύριες προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία στη σύγχρονη εποχή είναι η προσπάθεια να εξισωθεί η χριστιανική ηθική με άλλα ηθικά συστήματα, ή να διαλυθεί σε εκλεκτικά ηθικά συστήματα — για παράδειγμα στην «παγκόσμια ηθική» την οποία κήρυξε ο Hans Kung,ή σε ηθικές απόψεις των «νέων θρησκευτικών κινημάτων». Ενώπιον του βασιλέως Μαξεντίου Εκείνη την άνεση ο βασιλιάς έβγαλε την εξής διαταγή:

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-411

kolokotronis

Ἂς διαβάσομε ἀπ' τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὴν Ἀρχιερατικὴ Προσευχή. Τὸ εἶπε εἰρωνικὰ νομίζοντας ὅτι θὰ τὸν ταπεινώσει καὶ θὰ ἐξευτελίσει τὴν Ἐκκλησία. Τους έρριξαν οι στρατιώτες στη φωτιά στις 17 Νοεμβρίου. Και αυτό οι Χριστιανοί πρέπει να το θυμούνται κατά τον διάλογο και την αλληλεπίδραση με τους υποστηρικτές των άλλων ηθικών συστημάτων. Οὔτε θάνατος, οὔτε διάβολος, οὔτε κόλαση.

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-110

Ευχή Ι. Δαμασκηνού

Η θηριωδία του συζύγου της φθάνει στο αποκορύφωμα. Ὁ παπὰς σηκώθηκε καὶ εἶπε: Μὲ τὶς προσευχές μας θὰ κάνομε ὅλους ἀξίους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε ποτάμι καὶ σκεπτόταν: Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν συμπονέσομε καὶ νὰ παρακαλέσομε τὸν Θεὸ νὰ ἐλεήσει κι ἐμᾶς κι αὐτὸν κι ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσει καὶ τοὺς δύο. Πίστεψε μ' όλη του την καρδιά στον Χριστό μαζί με τους διακόσιους στρατιώτες του και αφού πήραν όλοι δύναμι από την Μάρτυρα έφυγαν. Κάλεσε την στρατοπεδάρχη Πορφυρίωνα, άνθρωπο άξιο και έμπιστο, και του είπε:

Προς εκεινους που θα καταλαβουν-328

...

Comments: