ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

Ο Θεόδωρος Λάσκαρης νικήθηκε δίπλα στο Ποιμανηνό καί στη συνέχεια οι περισσότερες πόλεις της Βιθυνίας έπεσαν στα χέρια των Λατίνων. Το ύφος του ήταν οξύ και φωτεινό. Συνεχιστής του έργου του Προκοπίου, ο Αγαθίαςσε ύφος ποιητικό και με γλώσσα εξεζητημένη, πραγματεύτηκε τα γεγονότα των ετώνυπήρξε όμως περισσότερο ποιητής παρά οξυδερκής ιστορικός. Στα ποικίλης υφής ποιήματά του τον επηρέασαν άλλοτε η ποίηση του Ησιόδου, άλλοτε ο Όμηρος, και άλλωτε πάλι οι αρχαίοι λυρικοί και οι δραματογράφοι. Πιο βαθύς και ποιοτικά πιο ακατανόητος από τις προηγούμενες εποχές ήταν ο εξελληνισμός του κράτους στην υστεροβυζαντινή περίοδο.

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-353
Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-774

Πίνακας περιεχομένων

Η αποκορύφωση του ανθρωπιστικού κινήματος οδήγησε στην καλλιέργεια των επιστημών, στη συστηματικότερη έρευνα της αρχαίας γραμματείας και στην ανάπτυξη της φιλοσοφικής διανόησης με επίδραση από τον νεοπλατωνισμό του Ψελλού. Χαρακτηριστική στον τομέα αυτόν είναι η Απολογία προς τον βασιλέα Κωνστάντιον. Από το καί κάθε χρόνο οι Αραβες επέδραμαν στη Μικρά Ασία. Κατά το τέλος της δεύτερης περιόδου των βυζαντινών γραμμάτων προέβαλε μια μυθιστορηματική ποίηση που είχε την αφετηρία της στο σοφιστικό μυθιστόρημα των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Στις αρχές του Ιανουαρίου του έφθασαν στην Dastagerd, όπου ήταν το αγαπημένο ανάκτορο του Χοσρόη, ο οποίος έσπευσε να το εγκαταλείψει πανικόβλητος. Υπό την πίεση δεκάδων επιδρομέων η αυτοκρατορία συρρικνώθηκε σέ κτήσεις οι οποίες παραδοσιακά καί από αρχαιοτάτων χρόνων κατοικούνταν από Ελληνες, όπως ήταν η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Ρωμυλία, η Θράκη, η Μακεδονία, η Ηπειρος, τά νησιά του Αιγαίου καί του Ιονίου, η Κύπρος, η Κάτω Ιταλία καί η Πελοπόννησος.

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-261

BROWSE BY CONTENT TYPE

Ο Λέοντας Α΄ στέφθηκε άρχοντας από τον πατριάρχη. Η χρονολογία Γέννησης του Χριστού Οι επιστήμονες προσδιορίζουν την χρονολογία Γέννησης του Χριστού περίπου στο 6 ή 7 π. Σφάλμα του ήταν η παραχώρηση εμπορικών προνομίων στους Βενετούς, γιατί αυτοί αργότερα υπέσκαψαν τα οικονομικά θεμέλια του Βυζαντίου. Πολλά δημοτικά κείμενα, κυρίως έμμετρα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Κατά την περίοδο παρατηρήθηκε άμιλλα ανάμεσα στους στρατιωτικούς καί τούς πολιτικούς καί αυτή η εμφύλια διαμάχη μαζί μέ τή διαφθορά του παλατιού, επέτρεψαν στούς εξωτερικούς εχθρούς νά αποδυναμώσουν τό κράτος των Γραικών. Το ισχυρό αμυντικό σύστημα που στηριζόταν στους στρατιώτες τους εγκατεστημένους σ' έναν τόπο, είχε καταρρεύσει, ενώ στη βασιλεύουσα κυβερνούσε ως ανάποδος των παντοδύναμων Τούρκων σουλτάνων, περιστοιχισμένος από ραδιούργους αυλικούς καί φλύαρους λόγιους, ο κακομοίρης μαθητής του Ψελλού, ένας απόκοσμος βιβλιοφάγος, φθαρμένος πρόωρα τόσο σωματικά όσο καί διανοητικά. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα κλέφτες κυνηγημένοι από την Πελοπόννησοόπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνηςκαι αρματολοί εκδιωγμένοι από τον Αλή Πασά.

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-896

Ο φύλακας του Παναγίου Τάφου αρνήθηκε να ανοίξει τον Ναό στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πένς!

Μία από τις βασικότερες αναφορές είναι ο θάνατος του βασιλιά Ηρώδη, το 4 π. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τους εμφύλιους πολέμους των βυζαντινών, οι οποίοι αποδυνάμωσαν το κράτος και επέτρεψαν στους αντιπάλους του να επεκταθούν άκοπα. Ακόμα και κατά την άνεση της τελευταίας πολιορκίας της Πόλης, οι αγώνες στη θάλασσα και τη ήπειρος πολύ λίγο έγιναν με βυζαντινές δυνάμεις. Η κατάληψη της Πόλης από τους Σταυροφόρους είχε ως ακολουθία να δημιουργηθούν στο γη της άλλοτε Β.

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-858

Μενού πλοήγησης

Με την επικράτηση της πολιτικής αριστοκρατίας στη διακυβέρνηση του κράτους, την εποχή των διαδόχων του Βασίλειου Β', η ευνοϊκή για τη μικρή ιδιοκτησία κοινωνική πολιτική εγκαταλείφθηκε καί το αρχή παραδόθηκε στα χέρια των άπληστων μεγαλοϊδιοκτητών που δεν ζητούσαν παρά πώς να πλουτίσουν. Διακρίνεται από ακρίβεια στην έμπνευση αλλά και σκοτεινότητα στο ύφος, που συχνά έχει δύναμη και πυκνότητα. Είχε ιδιαίτερη ανημποριά στον Πλάτωνα και σε αυτόν φαίνεται πως ο μαθητής του Μιχαήλ Ψελλός οφείλει και τη δική του προτίμηση στον Αθηναίο φιλόσοφο. Μεγάλη είναι η συμβολή επίσης του Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνα ;—λόγιου με σημαντική δραστηριότητα. Αρχικά στράφηκε εναντίον του γειτονικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης. Κυριότερα γεγονότα στην εποχή τους ήταν η εμφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων στα ανατολικά όρια του κράτους καί το οριστικό σχίσμα ανάμεσα των Εκκλησιών Ρώμης καί Κωνσταντινούπολης

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-880
Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-219

Video: EΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-Ι.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΕ


Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-203

EXPLORE BY INTERESTS

Κατέλαβαν τη Σινώπη, νίκησαν καί συνέλαβαν αιχμάλωτο τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό καί στη συνέχεια τον αποκατέστησαν στο θρόνο της Τραπεζούντος ως υποτελή του σουλτάνου του Ικονίου. Το πολλά ιστορικά κτίρια της πόλης, όπως η Αγία Σοφία καί το Σουλεϊμανιέ κ. Πριν όμως φθάσει στην Κωνσταντινούπολη, έβγαλαν τα μάτια του με πυρακτωμένο σίδερο. The activities held in the facilities of the YMCA are mostly and all in all addressed to the adolescent people and this is the main reason why the referring programs are formulated in such a way, in order en route for be applied to their needs. Οι κρατούντες στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπισαν τον αυτοκράτορα Ρωμανό, που επέστρεφε από την τουρκική αιχμαλωσία ως εχθρό καί έτσι ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος. Το έκφανση του έχει και δύναμη και πρωτοτυπία, καθώς επίσης δροσιά και ζωντάνια. Στην εποχή του εμφανίστηκαν οι Σλάβοι, Aβαροι καί Βούλγαροι.

Χριστιανικό χρονολογικό πρωτόκολλο-125

...

Comments:

Balar

Απίστευτος. Τόσο ελάχιστο.