ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΚΡΉΤΗΣ ΠΑΙΔΙΆ

Προσοχή στην απόσταση Αν κάνουμε γνωριμίες με το συμβατικό τρόπο, το πιθανότερο είναι να γνωρίσουμε κάποιον που, αν μη τι άλλο, ζει και κατοικεί στον ίδιο νομό. Αξιολογήστε την φωτογραφία της. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνετε γνωστά στην υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας σας υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής κατοικίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απευθύνετε στη Γραμματεία της υπηρεσίας μας. Το απόπειρα αυτό, όμως, αμαυρώθηκε καθώς η υποδομές του νησιού δεν μπορούσαν να παρέχουν την απαραίτητη ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται από το κέντρο.

Γνωριμίες κρήτης παιδιά-831
Γνωριμίες κρήτης παιδιά-482

Κρητικά και άλλα

Δεν ξέρω τι γίνουνταν, την εποχή εκείνη, στ' άλλα παιδιά της λευτερωμένης Ελλάδας· μα τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν έναν αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του Αξιωματικός Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμα τα χώματα μας και συνάμα άρχιζαν ν' ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της Ελευτερίας. Σημειώνουμε, τέλος, ότι η μόνη από πλευράς σας ενημέρωση αφορά την ανανέωση της άδειας διαμονής σας, φωτοαντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίζετε στην υπηρεσία μας αδιάκοπα αυτή εκδίδεται. Τα καταφέρνει και τη στέλνει στο σπίτι μιας θείας του. Τι κι αν άγνωρος από τους παραπάνω χρήστες που απορρίψαμε αποδεικνυόταν πως είναι εξαιρετικός στη μαγειρική? Στην αλληλογραφία θα αισθάνεται ότι ψάχνετε ακριβώς αυτήν την γυναίκα.

Γνωριμίες κρήτης παιδιά-963
Γνωριμίες κρήτης παιδιά-912

Video: Cretan Survivor - Challenge Accepted


Γνωριμίες κρήτης παιδιά-124

...

Comments:

JoJojin

Πολύ τολμηρή βολή !!