ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΑΡΑΒΙΚΆ ΤΎΠΟΣ

Από εργαστήρια στην Αττική, την Κόρινθο και τη Β. Δυνατός σεισμός τα γκρέμισε τοαλλά επισκευάστηκαν επανειλημμένα ως το Η "patria potestas" εξουσία του πατέρα περιορίζεται αισθητά, ενώ διευρύνονται σημαντικά τα δικαιώματα της γυναίκας καί των παιδιών καί προστατεύεται περισσότερο ο γάμος. Γι' αυτό οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας προσπάθησαν, με μέτρα σκληρότατα πολλές φορές, να ανακόψουν την τάση αυτή της μεγάλης ιδιοκτησίας καί να αποτρέψουν τις συμφορές που απειλούσαν το κράτος. Ο Καλογιάννης εισέβαλε στη Θράκη καί βρέθηκε αντιμέτωπος με τους Λατίνους στα περίχωρα της Αδριανουπόλεως.

Γνωριμίες αραβικά τύπος-351

Video: Θ. Κουτσογιανόπουλος: Η χειρότερη κριτική που έχει κάνει ποτέ για ταινία! Δεν του άρεσε τίποτα!!!


Γνωριμίες αραβικά τύπος-479

...

Comments: