ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ

Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική άγγελμα πρόσληψης το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται πρόστιμο Ν. Μόνο η Ιταλίαη Πολωνίαη Ισπανία και η Πορτογαλία. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι 20 ημέρες για κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία επί αιώνες δεν δεχόταν να χρησιμοποιήσει το Γρηγοριανό ημερολόγιο με τον φόβο μήπως αυτό γίνει αιτία παραπλάνησης του πληρώματος, δηλαδή των πιστών.

Ημερολόγιο που υποβάλλονται-516
Ημερολόγιο που υποβάλλονται-937

Video: Ξένια Κουναλάκη - The Ping Pong Challenge


Ημερολόγιο που υποβάλλονται-682

Και ο Ιωακείμ Γ΄ έστειλε το εγκύκλιο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μελετήσουν το ζήτημα του ημερολογίου και ζητούσε τις απόψεις τους. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι 20 ημέρες για κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή. Οι ορθόδοξες εκκλησίες της Ελλάδας, Βουλγαρίαςτης Ρουμανίαςτης Αλβανίαςτης Πολωνίας και μερικών ακόμη της Ανατολικής Μεσογείου της Κωνσταντινούποληςτης Αλεξάνδρειαςτης Αντιόχειας και της Κύπρουυιοθέτησαν το Αναθεωρημένο Ιουλιανό, και άρα οι Νεοημερολογίτες αυτοί θα γιορτάζουν την Γέννηση μαζί με τις Δυτικές εκκλησίες την 25η Δεκεμβρίου μέχρι και το Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Download Έκδοση Κλειδαρίθμου Απαρτίζω εργοδότης και θέλω να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όταν το ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ κάλεσε μέσω επιστολής τον πατριάρχη Ιερεμία Β΄ τον Τρανό να το εισαγάγει και στην Ορθόδοξη εκκλησία, ο πατριάρχης δεν το δέχτηκε ύστερα από συνοδική βουλή, θεωρώντας ότι αποτελεί άθληση προσηλυτισμού. Άλλες, μη Καθολικές χώρες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν μια Καθολική εφεύρεση.

...

Comments: