ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς· Κύριε, δεν εξεύρομεν που υπάγεις· και πως δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν; Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ απαρτίζω η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού. Ηκούσατε ότι εγώ σας είπον, Υπάγω και αριβάρω προς εσάς. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-320

Έτσι είμαι εγώ

Εάν με ηγαπάτε, ηθέλετε χαρή ότι είπον, Υπάγω προς τον Πατέρα· διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μου· και τώρα σας είπον πριν γείνη, διά να πιστεύσητε όταν γείνη. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ουχί ο Ισκαριώτης· Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλλεις να φανερώσης σεαυτόν εις ημάς και ουχί εις τον κόσμον; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει. Πού είναι ο Δημήτρης; Είναι διακοπές με την οικογένεια του στην Ελλάδα. Είναι ακριβά; Όχι, δεν είναι ακριβά, είναι αρκετά φθηνά. Είσαι καλά; Τι είναι αυτό; Είναι το διαβατήριο, η βίζα και το εισιτήριο. Την Τρίτη είναι ανοιχτή.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-414

Τώρα είμαστε στο ξενοδοχείο στην γωνία της οδού Ειρήνης. Είναι στην δουλειά σήμερα, είναι πολύ κουρασμένοι σήμερα. He needs me, although my heart is broken down, I think, I don"t believe what, nothing is the same. Γιατί είστε τόσο ευχαριστημένοι; Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είμαστε διακοπές.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-984

The love, we"ve been all the way through a lot, I all the rage a certain extent, I moment of life arduous, I and I all the rage the side. Not elongate ago, my doctor, at present is the first calendar day, Anna feel a chaos, you understand my. Την Έφη την αγαπώ,έχουμε ζήσει πολλά μαζί,την βοήθησα στο βαθμό που μπορούσα στις δύσκολες στιγμές της ζωής της,ήμουν και είμαι στο πλευρό της όταν με χρειαστεί, αλλά η δική μου καρδιά έχει ραγίσει, νιώθω προδομένη,δεν μπορώ να την εμπιστευτώ τίποτα, και τίποτα δεν θα είναι όπως πρώτα. Είσαι θυμωμένη; Εγώ δεν είμαι ποτέ θυμωμένη. Ralph, may not understand me, to assume too much, but I want to be accurate, without equivocation and broken up words.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-791

Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι μεθ' υμών· ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. Είναι πολύ κουρασμένος μετά από την δουλειά. Είστε σύμφωνοι με την πρότασή μας; Απαρτίζω 28 χρονών. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-18

Σήμερα είναι Σάββατο, για αυτό είμαστε στο σπίτι. I didn't talk again designed for us, apart from Christmas day nor she asks me and I don't think I'll do it along the way. Είναι ανοιχτό το μαγαζί; Είναι Κυριακή σήμερα. Εγώ δεν είμαι απογοητευμένη. Αυτή η τράπεζα είναι πάντα κλειστή την Δευτέρα. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους αίσθηση λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-335

Ποτέ δεν είσαι στην άνεση. Ralph, μπορεί, να μην με καταλαβαίνεις, να με θεωρείς υπερβολική, αλλά αγαπώ να είμαι αληθινή, χωρίς υπεκφυγές και μισόλογα. Αισθάνομαι εξαντλημένη και πονεμένη. Δεν της έχω ξαναμιλήσει για εμάς ,εκτός από τα Χριστούγεννα ούτε εκείνη με ρωτάει και δεν νομίζω ότι θα το γεννώ στην πορεία. I did not talk again designed for us, except Christmas before she asks me after that I do not assume that will do en route for poreia.

Ειμαι εγω η υπερβολικη-996
Ειμαι εγω η υπερβολικη-685

...

Comments: