ΦΙΛΊΑ ΑΝΤΊΘΕΤΟΥ ΦΎΛΟΥ

Αν μετά την έκφραση των συναισθημάτων μας δεχτούμε απόρριψη, ζητάμε το χρόνο μας, απομακρυνόμαστε για λίγο άβυσσος από το φίλο και επανερχόμαστε όταν πλέον είμαστε σίγουροι ότι έχουμε προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. Και το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψεις, απλά δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό. Στην πρώτη περίπτωση θέλουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με τον μέχρι τώρα φίλο μας, ενώ στη δεύτερη μας ελκύει μόνο σωματικά. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας που έκανε η Diane Felmlee, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Ντέιβις σε ενήλικες. Προκειμένου να διασφαλίσουν ειλικρινείς απαντήσεις, οι ερευνητές όχι μόνο ακολούθησαν τους τυποποιημένους κανόνες σχετικά με την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα, αλλά επιπλέον απαίτησαν από τους φίλους να συμφωνήσουν ρητά μεταξύ τους ότι δεν θα συζητήσουν για τις απαντήσεις τους  μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Φιλία αντίθετου φύλου-785
Φιλία αντίθετου φύλου-200

Video: S1ngles S01E03 - Η μοιραία των αντιθέτων έλξις


Φιλία αντίθετου φύλου-635

Οι μελέτες αυτές αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα του κατά πόσον ή όχι είναι εφικτή η δημιουργία τέτοιων φιλικών σχέσεων. Από τους ερωτώμενους ζητούνταν να αναφέρουν τους κυριότερους κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύσουν και να ακολουθήσεις για να διατηρήσεις πραγματική αγάπη με άτομο του αντίθετου φύλου. Στον εξωτερικό παρατηρητή φαίνεται σαφές ότι αυτές οι πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις είναι αναμενόμενο να προκαλούν σοβαρές επιπλοκές στις σχέσεις μεταξύ ατόμων του αντίθετου φύλου. Είναι πολύ σημαντικό για τον έφηβο να αισθάνεται ότι τον αποδέχονται οι φίλοι του, έτσι όπως είναι, και ότι ανήκει σε μια ομάδα. Κατά την περίοδο της εφηβείας, οι σχέσεις του εφήβου με τους συνομηλίκους είναι πολύ σημαντικές και επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική και συναισθηματική του έκθεση.

...

Comments:

Tojagal

Αγαπάτε τη βολή σου