ΛΊΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΔΕΝ ΒΛΆΠΤΕΙ

Για να είναι κερδοφόρα όμως, το οριακό έσοδο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος της πρόσθετης παραγωγής. Ο φόρος αποτελεί ένα επιπλέον απόδειξη κόστους. Αν η επιχείρηση βρίσκεται στο σημείο Α που είναι και αυτό σημείο τομής των δύο καμπυλών MC και MR, θα ήταν προς το συμφέρον της να αυξήσει την παραγωγή, γιατί το MC είναι κατερχόμενο σε αυτό το στάδιο και κάθε πρόσθετο κιλό το κάνει μικρότερο από το MR. Με την είσοδο στον κλάδο νέων επιχειρήσεων, η παραγωγή του σιταριού θα αυξηθεί.

Λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει-796

Video: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1


Μακροχρόνια ισορροπία[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Μακροχρόνια, η ισορροπία μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης επιτυγχάνεται, όταν η επιχείρηση παράγει τέτοια ποσότητα προϊόντος που να εξισώνει το ανερχόμενο οριακό κόστος με το οριακό έσοδο-τιμή αλλά και με το ελάχιστο μέσο κόστος. Βραχυχρόνια, έχουμε δύο άριστα επίπεδα παραγωγής: Το κέρδος αυτό είναι ίσο με το γινόμενο του κέρδους ανά κιλό διαφορά μεταξύ της τιμής και μέσου κόστους και της άριστης ποσότητας παραγωγής. Αν ισχύουν τα παραπάνω, όλα τα υπερκέρδη και οι ζημιές έχουν εξαφανιστεί. Όταν ισορροπεί μακροχρόνια η μεμονωμένη επιχείρηση, δεν έχει κίνητρο να αυξομειώσει την παραγωγή της αφού το οριακό κόστος είναι ίσο με το οριακό αβάντσα και δεν υπάρχει κίνητρο εισόδου ή εξόδου άλλων επιχειρήσεων αφού το μέσο κόστος είναι ίσο με την τιμή. Η προσφορά του προϊόντος θα είναι πλέον μεγαλύτερη, γεγονός που θα προκαλέσει μείωση της τιμής του.

Λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει-567

BROWSE BY CONTENT TYPE

Αν ισχύουν τα παραπάνω, όλα τα υπερκέρδη και οι ζημιές έχουν εξαφανιστεί. Η Ανόρθωση σε άλλο ένα ματς αγωνιζόταν συνεχώς εναντίων 14ων — και δεν είναι υπερβολή — και στο τέλος εκτίθεται ότι ευνοείται … Όσον αφορά τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδα της Αλκής θα συμφωνήσουμε μαζί του… «Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει»! Μέχρι πότε θα εισρέουν νέοι ανταγωνιστές στον κλάδο; Ώσπου να εξαντληθούν τα περιθώρια κέρδους. Με την είσοδο στον κλάδο νέων επιχειρήσεων, η παραγωγή του σιταριού θα αυξηθεί. Συμπεράσματα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Τελικά, το μόνο σημείο στο οποίο ο αγρότης μεγιστοποιεί τα κέρδη του, είναι το σημείο ισορροπίας Ε. Το σημείο Β στο οποίο θα βρεθεί η παραγωγή προσδιορίζεται από την τομή της καμπύλης του οριακού κόστους με την νέα τιμή. Μακροχρόνια ισορροπία[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Μακροχρόνια, η ισορροπία μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης επιτυγχάνεται, όταν η επιχείρηση παράγει τέτοια ποσότητα προϊόντος που να εξισώνει το ανερχόμενο οριακό κόστος με το οριακό έσοδο-τιμή αλλά και με το ελάχιστο μέσο κόστος.

Λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει-445
Λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει-381

...

Comments:

Kajijar

Η ερώτηση καταργείται