ΧΕΡΙΏΝ

Οι οστεοαρθρίτιδες του χεριού και η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι οι συχνότερες παθήσεις των αρθρώσεων που προσβάλλουν τα χέρια. Αρθρίτιδες Η οστεοαρθρίτιδα των χεριών Οι αρθρίτιδες είναι παθήσεις που μπορούν να προσβάλουν οποιαδήποτε άρθρωση του οργανισμού. Η οστεοαρθρίτιδα των χεριών είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που οφείλεται στη σταδιακή και προοδευτική φθορά του χόνδρου που καλύπτει τα οστά μέσα στην άρθρωση. Οι αρθρώσεις μεγεθύνονται και τα δάκτυλα παρουσιάζουν κύρτωση.

Χεριών-54

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω του ότι υπάρχουν πολλές αρθρώσεις μέσα στο χέρι, οι πιθανότητες για αρθρίτιδα του χεριού είναι πολλές. Οι αρθρίτιδες του χεριού είναι συνήθως αρκετά οδυνηρές. Στην οστεοαρθρίτιδα αναπτύσσονται οστικά εξογκώματα στις αρθρώσεις ανάμεσα των φαλαγγών των δακτύλων. Μείωση του διαστήματος που υπάρχει μέσα στην άρθρωση μεταξύ των οστών που τη σχηματίζουν. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα χέρια στις καθημερινές μας δραστηριότητες, προκαλούν πολλά λειτουργικά προβλήματα. Αρθρίτιδες Η οστεοαρθρίτιδα των χεριών Οι αρθρίτιδες είναι παθήσεις που μπορούν να προσβάλουν οποιαδήποτε άρθρωση του οργανισμού. Μέσα στο χέρι υπάρχουν πολλές αρθρώσεις που συμβάλλουν στις εξαιρετικές λειτουργικές ικανότητες του χεριού.

Χεριών-590

Κωδικός έκπτωσης

Η φθορά αυτή προκαλείται είτε λόγω της χρήσης των αρθρώσεων είτε λόγω κάποιου τραυματισμού. Οι ακτινογραφίες μπορούν να δείξουν αλλοιώσεις χαρακτηριστικές των αρθρώσεων. Στη αφετηρία του αντίχειρα, στην άρθρωση του με τον καρπό Στα δάχτυλα, στην άρθρωση μεταξύ 2 φαλαγγών, κυρίως εκείνη που είναι  πιο κοντά στο μετακάρπιο Στην άκρη των δακτύλων, στην άρθρωση μεταξύ των 2 τελευταίων φαλαγγών. Οι αρθρίτιδες του χεριού είναι συνήθως αρκετά οδυνηρές. Η οστεοαρθρίτιδα των χεριών είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που οφείλεται στη σταδιακή και προοδευτική φθορά του χόνδρου που καλύπτει τα οστά μέσα στην άρθρωση.

Χεριών-497

Πολιτική Cookies

Πρέπει όμως επιπρόσθετα να εξετασθεί μέσα στα πλαίσια μια γενικής εξέτασης η ύπαρξη ή όχι και άλλων αρθρίτιδων αλλού στο σώμα. Σε αυτά προστίθενται και 2 οστά του αντιβραχίου τα οποία σχηματίζουν μαζί με τα οστά του χεριού την άρθρωση του καρπού. Κάθε φορά που δύο ή περισσότερα αδύνατος βρίσκονται σε συνέχεια, σχηματίζεται μια άρθρωση. Μείωση του διαστήματος που υπάρχει μέσα στην άρθρωση μεταξύ των οστών που τη σχηματίζουν.

Χεριών-215
Χεριών-329

Video: Προπόνηση χεριών/δικέφαλoι-τρικέφαλοι/6ήμερο πρόγραμμα όγκου(Part 4)


Οι αρθρώσεις μεγεθύνονται και τα δάκτυλα παρουσιάζουν κύρτωση. Μείωση του διαστήματος που υπάρχει μέσα στην άρθρωση ανάμεσα των οστών που τη σχηματίζουν. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα χέρια στις καθημερινές μας δραστηριότητες, προκαλούν πολλά λειτουργικά προβλήματα. Κάθε φορά που δύο ή περισσότερα αδύνατος βρίσκονται σε συνέχεια, σχηματίζεται μια άρθρωση. Στα χέρια η οστεοαρθρίτιδα εκδηλώνεται συχνότερα στις ακόλουθες 3 αρθρώσεις:

Χεριών-582
Χεριών-661

...

Comments: