ΣΧΟΛΉ ΧΡΟΝΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΚΟΛΕΓΊΟΥ

Από την εποχή του Ιουστινιανού επεκτάθηκε η στρατολογία ντόπιων, επιβλήθηκε δε σε μέγιστη κλίμακα από τα τέλη του 6ου αι. Καλλιεργήθηκε επίσης η θρησκευτική ποίηση, κυρίως όμως η λόγια με την Κασσιανή τον 9ο αι. Ο Νικήτας Χωνιάτης περ. Μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου πήγαιναν με τα υποζύγιά τους άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια ή ακόμη και με τα πόδια. Ήρθε σε σύγκρουση και αυτός με τον πλατωνιστή Βαρλαάμ Καλαβρό και έγραψε εναντίον των αντιπάλων του ησυχασμού, καθώς και άλλες πραγματείες, ασκητικές αλλά και ανθενωτικές.

Σχολή χρονολογώντας κολεγίου-835
Σχολή χρονολογώντας κολεγίου-321

Video: Σχολή Πληροφορικής Μητροπολιτικού Κολλεγίου


Σχολή χρονολογώντας κολεγίου-628

...

Comments: