ΧΡΟΝΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΜΊΜΗ

ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ

Ο ΜΕΤΑΛΆΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΠΌΛΗ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ

ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΆ ΛΆΘΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΆΦΟΣ ΚΡΉΤΗΣ

ΔΙΑΦΥΛΕΤΙΚΌ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ 1950

ΛΑΣ ΒΈΓΚΑΣ ΚΑΖΊΝΟ

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 35

ΜΈΛΛΟΥΣΑ ΝΎΦΗ

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΌ ΤΡΑΓΟΎΔΙ

ΑΣΙΑΤΙΚΉ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΑΛΙΣΤΡΆΤΗ